Send to e-mail
Add to my trip

Park Książąt Pomorskich

Park Książąt Pomorskich , Koszalin

Info

Park Książąt Pomorskich jest częścią zwartego ciągu zieleni, przebiegającego przez miasto od ulicy Rzecznej - Targowej do ulicy Kutrzeby. Powstawał etapami w latach 1602-1816. Ostateczny kształt otrzymał na latach 1933-1934. W tej części parku znajdują się najpiękniejsze i najstarsze drzewa Koszalina. 

Duże zainteresowanie wzbudza klon jawor o silnie rozwiniętej, tarasowatej nasadzie pnia. Jest najstarszym drzewem Koszalina i pozostałością ogrodu zamkowego sprzed 300 lat. W parku występują liczne gatunki obcego pochodzenia m.in. korkowiec amurski, tuż przy nim rośnie jedyny w Koszalinie egzemplarz magnolii drzewiastej. Unikatem na skalę całego miasta jest cypryśnik błotny oraz miłorząb dwuklapowy, który jest jednym z dwóch okazów na terenie miasta. Wśród nasadzeń wyróżnia się również aleja platanów klonolistnych. Ogółem wyróżniono 124 gatunków i odmian drzew i krzewów.

Gallery

Contact

Park Książąt Pomorskich

  • Visiting time

    1h

Additional information

Wejście darmowe

Trip Map

Guide me »