Send to e-mail
Add to my trip

Nawia Osada Wczesnośredniowieczna

Piłsudskiego , Suraż

Info


Prezentowane są tu militaria, kowalstwo, garncarstwo, tkactwo oraz dawne obyczaje.

W osadzie prowadzone są też niesamowicie ciekawe lekcje żywej historii.

Gallery

Contact

Nawia Osada Wczesnośredniowieczna
Phone: +48 888 282 066

http://www.facebook.com/nawia.suraz/?fref=ts

Additional information
Trip Map

Guide me »